Symbolen

Wat zijn symbolen?
Symbolen zijn voorwerpen, plaatsen, tekens, kleuren die een bepaalde betekenis geven aan iets.
Ze kunnen in verschillende landen of culturen gelijkenis of verschil vertonen.

Met grote dank aan juf Marie-Paule voor de inhoud!

Wat zijn de symbolen in de Kerk?
het wijwatervat

de kruisweg
De Kruisweg is een deel van het christelijk Paasfeest.
Het is een nabootsing van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw tot op de heuvel Golgotha, waar hij wordt gekruisigd.

de doopvont

het kruis

de paaskaars
We doen de paaskaars voor het eerst aan in de Paasnacht. Het symboliseert in de katholieke en in de protestantse liturgie het licht van de verrezen Christus.
Het is een grote kaars, versierd met het kruis, de Griekse letters alfa en omega en het jaartal.
In de Katholieke Kerk worden er ook vijf wierookkorrels (paasnagels) toegevoegd. Zij zijn het symbool voor de vijf wonden van Christus aan het kruis.
De paaskaars wordt aangestoken in de paaswake, de belangrijkste viering van het kerkelijke jaar.

het tabernakel

het altaar

beelden van heiligen en van Maria
Maria, moeder van Jezus.

de biechtstoel

Sommige glasramen, biechtstoelen en andere voorwerpen of plaatsen hebben een ook een symbolische betekenis.

En voor wie wat Engels kan…

Nog christelijke symboliek.

De zeven sacramenten:    het doopsel, het vormsel, de eucharistie, het sacrament van de verzoening, de ziekenzalving, de priesterwijding en het huwelijk.

Johannes De Doper

Bij het sacrament van het huwelijk leren we hoe dat in de Kerk gaat.

Jeruzalem de Heilige Stad voor 3 wereldgodsdiensten.

Rogier van der Weyden maakte een schilderij met de zeven sacramenten.

Betekenissen van grafsymbolen.

Symbolen in de hippietijd
Het Peace-teken werd ontworpen in 1958 door een Britse ontwerper en kunstenaar.
Hij deed dit in opdracht van een campagne voor kernontwapening.


Eerst stond het teken voor demonstraties tegen atoomwapens en kernenergie.
Het kan ook bedoeld worden als een vredesboom die op zijn kop staat.

Het v-teken maak je door tegelijkertijd je wijsvinger en middelvinger op te steken.
Het v-teken wordt ook wel gebruikt als overwinningsteken.
De v staat voor victorie. Victorie betekent vrede blijheid en zegen.

Het Vrijheidsbeeld (Engels: Statue of Liberty) is een standbeeld in de New York Bay.


Het beeld staat symbool voor de vrijheid, een van de kernwaarden van de democratie.

En weldra bekijken we welke symbolen de kinderen in de klas hebben, gebruiken, kennen.

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.